Vår hemsida är under OMbyggnad

Viggo Foundation är en insamlingsstiftelse
grundad av Måns Möller.
Stiftelsen har som mål att möjliggöra för barn
med neuropsykiatriska diagnoser att idrotta.

Viggo Foundation är en insamlingsstiftelse grundad av Måns Möller.
Stiftelsen har som mål att möjliggöra för barn med neuropsykiatriska diagnoser att idrotta.

Hjälp oss att hjälpa barn och unga med NPF att idrotta

Vi är en ideell insamlingsstiftelse och är beroende av välgörare.
För att skänka en gåva gör så här:

Swish: 1236713903
BG: 273-7633

För senaste informationen om oss och våra aktiviteter,
följ oss på våra sociala medier

TACK alla som hjälper oss att hjälpa.⁠
❤️⁠
I veckan skickar vi iväg 15 familjer på Summercamp i Tällberg. Det och mycket annat kan vi göra tack vara er. ⁠
❤️⁠
SÅ TACK och ha en fortsätt fin sommar. ⁠
🌟 ⁠
#gåva #tack #välgörenhet
...

Missa inte Karlavagnen på P4 ikväll med Måns 🔥🔥🔥
@mansmoller 21.40 drar @p4karlavagnen igång! Jag är nysydd o bedövad i pannan (!) men är superpepp 🔛🔝 kvällens program handlar om att sätta MÅL! Vad har du för mål ? ring in på 020-22 10 30
📻
#p4
#karlavagnen
#MånsMöller
...

#Repost Nytt nr av tidningen Cykling ute nu! ”Inget slår känslan av att hjälpa barn att lära sig cykla” . #trek #viggofoundationck ...

Om insamlingsstiftelsen Viggofoundation

Måns Möller startade Viggo Foundation eftersom han inte hittade någon idrottsförening/aktivitet som passade sin son Viggo som har autistiskt syndrom med lätt utvecklingsstörning. Han klarar inte av att ta instruktioner eller fungera i gruppsammanhang lika lätt som normalfungerade barn. När de gick till skidskolan och han berättade om min sons diagnos och frågade om de fick vara med. Fick de panik och svarade att de inte vågade ta in Viggo i gruppen eftersom de inte hade någon specialkompetens för att träna ”sådana där barn”.

Efter en period av en växande frustration beslöt sig Måns för att göra något åt saken. Hans första fokus har varit att samla in pengar för att på lång sikt kunna utveckla en träningsmodell som passar barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

En vision vi har är att det i vårt fantastiska svenska föreningsliv kommer att vara normalt för idrottsföreningar att ha en sektion för barn/ungdomar med NPF diagnoser.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är samlingsnamnet för en mängd olika diagnoser som ADHD, ADD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, autism, OCD, dyslexi, dyskalkyli med flera. I Sverige uppskattas ca. 25 000 barn vara diagnostiserade med NPF av olika slag och det är inte ovanligt att ett och samma barn har flera av dessa diagnoser.

Läs mer

Forskning visar att det finns ett samband mellan NPF-diagnoser och depression, ångestsymtom och andra psykosomatiska sjukdomar som kronisk migrän. De löper ökad risk för att utveckla missbruk av olika slag, drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och få förskjuten dygnsrytm och sömnstörningar. Beroende på typ av diagnos kan NPF vidare medföra sociala funktionshinder, inlärnings- och koncentrations- svårigheter samt fysiologiska ”svagheter” som nedsatt koordinations förmåga. Svårigheterna skapar utanförskap vilket orsakar lidande för barnen själva och deras familjer.

Det är vanligt att barn med NPF har en negativ självbild som formats efter återkommande upplevelser av misslyckanden i exempelvis skolarbeten, med klasskompisar, idrotten och andra sociala sammanhang. De faller ofta offer för mobbning och hamnar lätt i konflikt med andra barn. Sammantaget kräver barn med NPF-diagnoser extra resurser vilket medför stora kostnader för samhället.

Som all forskning visar har fysisk aktivitet många fysiologiska liksom psykologiska hälsofördelar. Motion motverkar stress, ångest och depression och minskar risken för att drabbas av en mängd sjukdomar som diabetes och alzheimer. Träning förbättrar även uthållighet, sömnkvalitet, minnet och inlärningsförmågan. Alla barn mår bra av fysisk aktivitet, men barn med NPF har ett ännu större behov av att få syresatt blod till hjärnan. Problemet är att dessa barn med NPF-diagnos i nuläget faller mellan stolar – de klarar inte av att träna med de normalfungerande barnen men de är inte tillräckligt handikappade för att hitta sin plats inom handikappidrotten.

”Ett av mins sons största funktionshinder är att det inte syns utanpå att han är funktionshindrad”
– Måns Möller.

Vi vill tacka våra sponsorer som gör detta möjligt

Vill du komma i kontakt med kontoret
Viggo Foundation – Insamlingsstiftelsen idrott för Barn i behov
Blecktornsgränd 1, 118 24 Stockholm, Ph. +46 70 7527605

©2020 VIGGO FOUNDATION | WEBPROD BLOMILL